تبلیغات
آوای زندگی - آشنایی با اختلالات یادگیری در دانش آموزان و راههای درمان آن
 
آوای زندگی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
آشنایی با اختلالات یادگیری در دانش آموزان  و  راههای درمان آن

شناخت اختلالات یادگیری : (LD)

شمار دانش آموزانی كه دچار اختلالات یادگیری هستند بین 4 تا 12 درصد گزارش شده است این اصطلاح ابتدا از واژه ی Disabilities of learning  به معنای ناتوانی یادگیری گرفته شد اما از آنجائیكه ناتوانی یادگیری به تمامی جهات از جمله ناتوانیهای جسمی نیز اطلاق می شد واژه ی اختلالات یادگیری برگزیده شد . این قبیل دانش آموزان ، دانش آموزی هستند كه دارای بهره هوشی عادی هستند اجسام یادگیری سالم دارند . در مهارتهای كلامی و نوشتن خوبند ولی در مهارتهای ریاضی ضعیف هستند و یا بالعكس .

سالانه در كشور 85 میلیارد تومان بابت خسارت مردودی دانش آموزان بابت این امر می گردد كه البته خسارات روانی این امر به مراتب بیشتر از این است . خساراتی از قبیل عزت نفس پائین و خجالت و شرمندگی و مردودی و … در صورتیكه با ساده ترین راه ها ( بازیها ) میتوان به حل مشكلات نائل آمد . زمان اختلالات یادگیری از تولد تا كلاس اول است گستره تجارب كودكان كافی نیست ابتدا باید علت یابی كرد سپس درمان نمود .

امید است جزوه تهیه شده مورد استفاده همكاران گرامی قرار گرفته تا بتوان
گوشه ای از مشكلات آموزشی را مرتفع نمود .  ( انشاء الله )

           

                                                                                                                            

علل پیدایش اختلالات یادگیری :

عللی را كه برای شكست این قبیل كودكان در امر یادگیری میتوان ذكر كرد بطور خلاصه عبارتند از :

1)فقدان انگیزش كافی

2)فقدان توجه و دقت لازم

3)دقت بیش از اندازه به جزیی از كل

4)فقدان هماهنگی لازم در حركات

البته دو دلیل عمده نیز وجود دارد كه عبارتند از :

الف ) غلبه طرفی : نیمكره مغز انسان به دو قسمت چپ و راست تقسیم می شود هر نیمكره كه بر دیگری غلبه كند بدن به همان سمت كشیده می شود چنین است كه انسان راست بدن یا چپ بدن می شود كه هیچكدام از آنها مشكلی ندارند . زمانی كه غلبه مخلوط گردد یعنی بعضی اندامها راست و بعضی چپ گردند دچار اختلال
می گردد . با آزمایشهای ساده میتوان غلبه طرفی دانش آموز را مشخص نمود و اگر دچار اشكال می باشد برطرف كرد .

ب ) هماهنگی عضلات : اعضای بدن باید هماهنگ با هم كار كنند كه گاهی ممكن است در این امر مشكل ایجاد گردد مثلا در رانندگی دست و پا و چشم باید هماهنگ كار كنند تا بتواند رانندگی كرد . راندمان مغز با هماهنگی اعضا بالاتر می رود با بازیهای مختلف مانند یك قل دو قل ، بسكتبال ، گردو بازی و … می توان به این هماهنگیها رسید .

 

انواع اختلالات دیكته نویسی و راههای درمان :

ردیف

نوع اختلال

مثال

راهكارهای درمانی

1

نارسانویسی

رستم و سراب به جای

رستم و سهراب

- وضعیت نشستن كودك و رعایت فاصله صحیح باشد .

- نحوه ی قلم بدست گرفتن صحیح باشد .

- مهارتهای دست ورزی مانند : خمیربازی ، مچاله كردن كاغذ ، پیچ و مهره ، قفل و كلید ، قیچی كردن ، خط خطی كردن

- بازی نقطه چین ، داخل خطوط موازی نوشتن یا خط كشیدن

2

وارونه نویسی

        به جای بابا

       به جای دید

- تن آگاهی ، اعضای بدن خود را نام ببرد .

- بازی با آدمك یا عروسكی كه اعضای بدنش جدا و وصل می شود

- روبروی مربی می ایستد و هر عضوی را مربی حركت داد او همان عضو را حركت دهد .

- بازیهای نقطه چین

3

قرینه نویسی

        به جای بابا

       به جای رفت

4

حافظه دیداری

منزور به جای منظور

هیله به جای حیله

 سبر به جای صبر

- تصویر خوانی (دو تصویر ساده ، سه تصویر ساده  ،
تصویر تركیبی) تصویرها را به مدت چند لحظه نشان داده سپس مخفی می كنیم و از آن تصویر سوال می كنیم .

- وسایل روی میز را نگاه كن چشمها را ببند ، جای چند وسیله عوض كنیم . چشمها را باز كن و بگو چه چیزهایی جابجا شده است .

- بازی جورچین

- بازی با كارت كلمات مانند تصویرخوانی .

 

 

 

ردیف

نوع اختلال

مثال

راهكارهای درمانی

ج

ح-ج-چ-خ-ع-غ-ی-ص-

دانش

سازش – رانش – دانش – كوشش – درویش

 

5

تمیز دیداری

دوز به جای زود

جانه به جای خانه

بتر به جای تبر

زور به جای روز

-   نمونه حرف یا كلمه سمت راست را در سمت چپ بیابید .

 

 

-          از بین حروف زیر حرف (و) را پیدا كن .

 

- در نقاشی یا تصویریهایی كه یك یا چند  تصویر در آن پنهان شده است تصور مورد نظر را پیدا كند .

-   كارتهایی كه واژه ها یا كلمات بصورت سایه روشن و یا ناقص

نوشته شده را بازشناسی كند .

- تكمیل شكل یا نقاشی و بازیهای نقطه چین

6

حساسیت شنیداری

مسباك به جای مسواك

رفتن به جای رفتند

دمبال به جای دنبال

جا انداختن كلمات یا جملات

 

- گفتن املا از سوی معلم بصورت تن آهسته و آرام و با یكبار گفتن بصورت جمله ادا كند .

- نوار با صداهای مختلف گوش كند و بگوید چه صداهایی می شنود .

-   با شنیدن صدای قوطی ها حدس بزند درون آن چیست ؟

- بازی در گوشی گفتن كه از نظر اول شروع و ادامه یابد .

- بازی تلفن نخی

- در واقع باید گوش ( شنیداری ) بچه ها را فعال كنیم .

7

بی دقتی

ننهفته به جای نهفته

كندم به جای گندم

عسبل به جای عسل 

- تمرینهای تقویت دیداری برای پرورش دقت نیز مفید است .

- تصویرهای مشابه اختلافهای جزیی را پیدا كنند .

- كارت كلماتی كه نقطه یادندانه یا حرف اضافی دارند تا آن را بیابند .  

 

ردیف

نوع اختلال

مثال

راهكارهای درمانی

8

مشكلات آموزشی

كتابه من به جای كتاب من

كبرا به جای كبری

شوده به جای شده

- معلم آموزش مربوط به هر قسمت را درست انجام و تمرین و تكرار لازم بنماید .

- در هر درس كلمات ( كلید واژه ها ) مهم را روی مقوا نوشته و

 در كلاس بچسباند تا در معرض دید همیشگی باشد .

- در زمان گفتن املا ( آموزشی ) هر نكته فنی املا مربوط به هر دانش آموز را گوشزد نموده تا از غلط نویسی آن جلوگیری شود .

- میتوان در زنگ آموزشی املا یكبار متن املا را روی تخته
نوشته تا همه ببینند سپس پاك كرده و املا گفته شود .

 

توصیه هایی در مورد زیر نویسی های معلم در دیكته ها :

زیر نویس نامناسب ( ناامید كننده )

زیرنویس مناسب ( امیداوار كننده )

- باز هم 4 غلط نوشتی

-         بیشتر دقت كن

-         خیلی بد خط است . خط بهتر بنویس

-         بیشتر سعی كن

-         از هر غلط 5 بار بنویس

-         آفرین ، 36 كلمه درست نوشتی

-  بیا با بازی هایی دقتمان را زیادتر كنیم

-  باز هم می توانی با خط بهتر بنویسی

-  به خاطر پیشرفتهایت این گل را از من بپذیر

- با نگاه كردن داخل كارت بنویس و با یكبار
نگاه كردن یكبار دیگر بنویس حتما موفق
می شوی .

 

 

راهنمای تكمیل فرم لیست اختلالات دیكته نویسی :

این فرم برای هر دانش آموزی كه دچار اختلال در دیكته نویسی می باشد تكمیل می گردد . برای تكمیل و استفاده از این فرم باید ده دیكته دانش آموزان را بررسی كنیم و غلط هایی كه داشته را داخل فرم در ستون مربوط به آن بنویسیم . البته منظور خود كلمه ای كه غلط نوشته شده را می نویسیم نه شكل صحیح آن را .
 پس از تكمیل فرم هر ستون را جداگانه در پائین ورقه جمع زده و تعداد آن را
می نویسیم .

هر كجا كه بیشترین فراوانی ( غلط ) را داشته است درمان را از آن جا مطابق راهكارهای پیشنهادی شروع می كنیم . البته در نظر داشته باشید كه راهكارهای پیشنهادی از طریق اجرای بازیها و مسابقاتی است كه برای بچه ها جذاب و دلنشین می باشد كه در زمان ( زنگ ) آموزش املا میتوان از آن بهره گرفت .

 

اختلالات یادگیری در خواندن :

بنا به نظر كالوگروكالسون ( 1978 ) 85 تا 90 درصد اختلالات یادگیری به اختلالات خواندن مربوط است .

ویژگیهای كودكان دارای اختلال خواندن :

- بیشتر این كودكان پسر هستند . بر اساس برخی تحقیقات اختلالات پسران 4 برابر دختران است .

- در كلاسهای درس غالبا مشكلات رفتاری دارند .

- تمایل به خواندن ندارند – قادر نیستند یك دایره لغات بینایی ایجاد كنند .

- دامنه توجهشان كوتاه است – در تمركز مشكل دارند .

- معمولا در مدرسه افت تحصیلی دارند . – معمولا دارای مشكلات جسمی مانند ضعف بینایی یا شنوایی هستند .

- اغلبشان مسائل هیجانی دارند . – احساس ناامیدی ، بی لیاقتی و كم جراتی می كنند .

- در خواندن شفاهی و كلامی تردید می كنند و گاهی دچار لكنت می شوند .

- به جای اینكه چشمهایشان را هنگام خواندن حركت دهند ، سرشان را تكان می دهند .

- كلمه به كلمه می خوانند .- به زحمت و با صدای كشیده و لحن یكنواخت می خوانند .

- به نقطه گذاری توجه ندارند واز توجه به معنی لغت غافلند .

- وقتی مطلبی را آهسته می خوانند ، لبهایشان را تكان می دهند یا در ذهنشان لغات را
می خوانند .

- واژه ها را غیر مرتبط با محتوی و غیر مرتبط با عناصر آوایی حدس می زنند .

- كلماتی را كه تازه خواندند جابجا یا تكرار می كنند .

- حافظه دیداری و شنیداریشان ضعیف است .- فاقد  تمیز و تشخیص كافی شنیداری هستند .

- محیط خانوادگیشان برای موفقیت در مدرسه به آنان فشار می آورد و یا اینكه نگرش منفی افراطی به عملكرد مدرسه دارند .

- در مدرسه سازگاری شخصی مناسبی ندارند .

- رشد اجتماعی كافی ندارند .

مقدمات درمان و باز پروری ( 12 گام برای مقدمات درمان ) :

گام اول : انگیزه درمانگر : ( عشق و علاقه و حس انساندوستی درمانگر ) .

گام دوم : ارتباط خوب خوب خوب : ( ایجاد رابطه خوب و صمیمی با كودك و
والدین )

گام سوم : گوش كردن فعال : ( به سخنان كودك با تمام وجود گوش دهد ) .

گام چهارم : پرسشنامه والدین و مدرسه : ( تهیه پرسشهای متعدد كه به علت مشكل و عوامل آن مربوط می شود )

گام پنجم : هوشبهر : ( آزمونهای استاندارد وكسلر جهت عقب ماندگی ذهنی )

البته این گام را میتوان از حركات و حالات طبیعی بودن مراحل رشد و موفقیت در درسها نیز پیگیر شد .

گام ششم : كارگروهی مشترك و ارجاع آن : ( در مراكز راهنمایی و مشاوره با یك تیم تخصصی صورت گیرد )

گام هفتم : مصاحبه با درمانجو : ( پس از تكمیل پرسشنامه والدین در یك رابطه ی حسنه )

گام هشتم : تعیین متن برای آزمون و سنجش خواندن : ( دو متن كتاب فارسی یكبار با صدای بلند و یكبار بدون صدا بخواند و به پرسشها پاسخ دهد )

گام نهم : سنجش و تشخیص : ( تشخیص علل اختلال بر اساس جدول سمن )

گام دهم : طراحی برنامه درمان : ( پس از تشخیص فراوانی مشكل طبق راههای درمان عمل نماید )

گام یازدهم : تهیه امكانات برای درمان : ( ابزار و شرایط لازم فراهم شود )

گام دوازدهم : ارائه اطلاعات به والدین و كتاب درمانی : ( تهیه توصیه هایی برای اولیا ، آموزش خانواده )

 

 

 

 

توصیه های لازم برای اولیاء :

1- بوسیله متخصص از سلامتی چشم و گوش كودك مطمئن شوید .

2- فضای آرام و بدون تشنج را در خانه فراهم كنید .

3- اوقاتی را به باز كردن با كودك و شوخی كردن با او اختصاص دهید .

4- كودك را به پارك ، سینما ، باغ وحش و سایر جاهای دیدنی ببرید .

5- سعی كنید اوقاتی را كودك به بازی بپردازد .

6- كودك را تشویق كنید درباره خودش ، خاطرات مدرسه و چیزهای مورد
علاقه اش صحبت كند .

7- از سرزنش كردن و ایراد گرفتن و نصیحت بپرهیزید و به جای آن هر وقت كار مثبتی انجام می دهد تشویقش كنید .

8- به سوالات كودك ساده و روشن و كوتاه جواب دهید .

9- نقاط قوت كودك را در درسها ، بازیها و سایر كارها به رخش بكشید و تمجید كنید .

10- با دادن برخی مسولیتها به كودك حس استقلال و اعتماد به نفس او را تشویق كنید .

11- سعی كنید كودك با كودكان هم سن خویش و هم با كودكان یكی دو سال كوچكتر و بزرگتر از خودش اوقاتی را بازی كند .

12- در منزل كتاب یا روزنامه بخوانید و سعی كنید فرزندتان خواندن علاقمندانه و مشتاقانه شما را ببیند .

13- به اندازه كافی اسباب بازیهای ساده و خوب برای كودك تهیه كنید .

14- به كودك یاد بدهید كه كتاب تنها وسیله خواندن نیست بلكه میتوان ازروزنامه ، تابلوهای راهنمایی ، تابلوهای مغازه نیز برای خواندن استفاده كرد .

15- با مدیر و معلم كودك ارتباط مهرآمیزی برقرار كنید و وضع كودكتان را در مدرسه جویا شوید .

16- پیشرفت كودك را بدون اینكه مكررا از او سوال كنید پی گیری نمائید .

17- برای محل مطالعه كودك اطاق ، نور ، صندلی ، میز و سایر لوازم را تهیه كنید .

18- سعی كنید محل مطالعه كودك ساكت و آرام باشد .

19- برای اطمینان از سلامتی كودك همیشه او را تحت كنترل پزشك داشته باشید .

20- كوچكترین پیشرفت كودك را ببینید و به او اظهار كنید و اعتماد به نفس را تقویت كنید .

برخی از ابزارهای لازم :

نخ ، مداد ، شمع ، قرقره ، لیوان ، خط كش ، خمیربازی ، ضبط صوت ،
توپ پینگ پنگ ، شلنگ نازك كولر ، كارت حروف الفبا ، نوار كاست صداها ،
نی نوشابه ، سازهای دهنی ، برگه ی جملات ناتمام ، برگه ی جملات ناقص ،كارت ، تصاویر داستانی ، عكس و تصویرهای مختلف ، كارتهای حروف و كلمات ، كتابهای داستان .

جدول سمن برای تشخیص اختلالات خواندن ( سنجش نوع مشكل ) :

مشكلات اختصاصی خواندن

فراوانی

مشكلات اختصاصی خواندن

فراوانی

1-    اشكال در تلفظ حروف

2- حذف برخی از صداها از كلمه مثل به جای كردند ( كردن ) می گوید .

3- جایگزینی یك صدا به جای صدای دیگر  مثل خواندن ششته به جای شسته .

4- اشكال در تشخیص تلفظ نسبتا نزدیك

برخی حروف مثل اشتباه تلفظ (م) با (ن)

5- اشكال در تشخیص صداهای حروف .

6- جابه جایی برخی از صداها با یكدیگر مثل گفتن عسك به جای عكس .

7- عدم توقف در مكث در پایان جمله .

8-    اشكال در بخش كردن كلمه ها

9- اشكال در صداكشی كلمه های یك بخشی

10- اشكال در صداكشی كلمه های چند بخشی

11- اشكال در صداكشی كلماتی كه او دارند مثل جو ، رو ، مو ، قو

12- اشكال در صداكشی كلماتی كه ای دارند مثل سی ، پی ،

13- اشكال در صداكشی مصوتها مثل مداد

14- اشكال در صداكشی كلماتی كه مد دارند   

 

15- زیرلبی و بسیار آهسته خواندن .

16- اشكال در تركیب صداها و ساختن كلمه مثل تركیب
ش – ا – د ساختن شاد .

17- تكرار یك بخش در كلمه مثل مهر ، مهربان

18 – تكرار یك بخش در برخی از كلمه های یك جمله مثل خواندن علی به مد مدرسه رفت .

19- تكرار یك حرف دركلمه مثل خواندن مدددرسه

20- فراموش كردن صدای ابتدای بخش پس از صداكشی بقیه بخش

21- فراموش كردن صدای حروف

22- فراموش كردن صدای بخش اول پس از پایان كامل
بخش كردن كلمه چند بخشی

23- فراموش كردن كلمه های ابتدایی جمله ای كه می خواند . مثلا وقتی خواند علی به مدرسه رفت نمی تواند بگوید چه كسی به مدرسه رفت .

24- فراموش كردن مفاهیمی كه خوانده است .

25- اشكال در تشخیص دیداری كلماتی كه ظاهر مشابه دارند مثل داد – راد – دار .

26- اشكال در تشخیص دیداری حروفی كه ظاهر مشابه دارند مثل ب و ف یا ك و گ .

27- افزودن برخی از صداها به كلمه مثلا كردند را بگوید
می كردند یا كرده اند .

 

 

  مشكلات اختصاصی خواندن

فراوانی

مشكلات اختصاصی خواندن

فراوانی

28- حدف یا تحریف بخشی از كلمه مثلا می ید به جای
می گوید .

29- درست ندیدن كلمه مثل رود را دور می بیند .

30- حذف برخی از كلمات مثل نخواندن كلمه مدرسه در جمله :             علی به مدرسه رفت .

31- تغییر افعال در جمله به میل خویش

32- حدس زدن یك كلمه به كمك كلمات قبل و بعد بدون خواندن آن كلمه

33- خواندن كل كلمه بدون توانایی تشخیص حروف آن .

34- ندیدن مستقل كلمه ها ، خواندن ادغامی بخشعای كلمات مجزا با یكدیگر .

35- افزودن پسوندهای نادرست به كلمه مثل حسن كه به كه مدرسه رفت .

36- تغییر توالی حروف مثلا دور به جای رود .

37- تغییر توالی كلمه ها . مثلا سهراب می رود به مدرسه .

38- معكوس كردن كلمه مثل گس به جای سگ .

39- دوتایی دیدن كلمه ها

40- تكرار برخی از كلمات مثل حسن مهربان مهربان بود .

41- تكرار برخی از كلمات در قسمتهای مختلف جمله

42- مكث و توقف زیاد بین تلفظ كلمات

43- خواندن ، با سرعت بسیار كند .

44- خواندن بسیار تند اما دفت بسیار كم و در نتیجه حذف ناخودآگاه بسیاری از كلمات 

 

45- خواندن كلمات یك جمله بدون نظم و تركیب كلمات  مثل حسن رفت امروز به مدرسه .

46- اضافه كردن حرف ربط بین كلمه ها مثل علی به مدرسه به رفت .

47- تكرار حروف در یك جمله .

48- گم كردن كلمات در یك سطر .

49- گم كردن سطرها

50- عدم رعایت نشانه ها نثل نقطه ، كاما و امثل آن

51- خواندن و تلفظ برخی كلمات استثنایی با همان شكل نوشته شده

52- آشنا نبودن به مفهوم زمان مثلا عدم تشخیص تقاوت رفت – رفته است – می رود .

53- عدم هماهنگی بین فعل و ضمیر

54- توجه به خواندن كلمه و عدم توجه به معنای كلمه

55- عدم فهم معنای كلمه

56- توچه به خواندن جمله و عدم توجه به ارتباط واژه ها و معنای جمله

57- عدم فهم جمله

58- عدم فهم معنای عبارت

59- عدم فهم مفاهیم اصلی متنی كه خوانده است

60- فهمیدن محتوی متن اما ناتوانی در پاسخ به پرسشها 

 

 

مشكلات غیر اختصاصی خواندن :

1- وجود افسردگی در كودك            2- وجود اضطراب در كودك

3- بیش فعالی                                 4- فقدان توجه كافی

5- فقدان تمركز كافی                       6- بی قراری

7- بی انگیزگی                               8- وابستگی به والدین

9- اختلالات گویایی                     10- نقص در هماهنگی عمومی بدن

11- پرخاشگری                           12- ترس

13- فقدان اعتماد به نفس              14- اضطراب جدایی

                    15- دید منفی به معلم مدرسه

 

برخی از همكاری های درمانی:

برای مشكلات زبان و تكلم باید تمرینهایی درباره شنیدن و تلفظ كردن  در نظر گرفت.

1- تعدادی تصاویر نشان می دهیم كه با صدای بلند تلفظ كند.تصاویری كه دارای صداو حروف مورد نظر باشند.

 

2- كودكی كه مشكل تنفسی یا تنفس ناموزون دارد و قادر به تلفظ صحیح و كامل نباشد تمرینهای زیر را می دهیم:

تنفس كردن به پشت خوابیده ، حالت نشسته ، نفس آرام و عمیق، دم و بازدم،
فوت كردن،باد كردن،ساز دهنی، سوت زدن، صدای كشیده را ممتد ادا كند، با شلنگ آب بكشد،بیرون آوردن زبان وداخل بردن ، باز و بسته كردن دهان، حركت جهات مختلف فك پایین، جویدن با صدا و بی صدا،حركت زبان داخل دهان ، مالیدن نوك زبان به سقف دهان ، علامت (+) و (×) با زبان در دهان، آهنگ با صدای بازدم.

3-تكرار كلماتی كه ما تلفظ می كنیم.

4-تصاویری را نشان می دهیم تا واژه ها را تلفظ كند.

5-برای حساسیت شنیداری از تمرینهای  دیكته نویسی استفاده می كنیم.

6-چند صدا را تلفظ می كنیم تا با تركیب آنها یك كلمه بسازد.

7-تقلید صداهای حیوانات مختلف.

8-استفاده از كارتهای حروف و كلمات.

9-استفاده از نوارهای كاست برای صداهای حروف و واژه های مختلف.

10- توقف روی یك كلمه بطوریكه كلمات اطراف آنرا را نیز بخواند.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 6 اردیبهشت 1398 04:21 ق.ظ
シャネル コピー代引き、エルメス スーパーコピー 品激安通販!完璧品質!お客様の満足度は業界No.1です!
جمعه 6 اردیبهشت 1398 04:21 ق.ظ
高級品エルメスコピーブランドバッグスーパーコピーエルメス
جمعه 6 اردیبهشت 1398 04:20 ق.ظ
ブランドコピー 代引きこちらは業界超人気のスーパーコピーブランド 代引き ショップです!ブランドコピー 代引き
دوشنبه 26 فروردین 1398 07:27 ب.ظ
ブランドコピー
http://www.datamars.com.ar/productos-2/ganaderia/ http://www.datamars.com.ar/productos-2/ganaderia/
دوشنبه 26 فروردین 1398 07:25 ب.ظ
スーパーコピーブランド
http://sewingbymoonlight.com/sewn-by-moonlight/ http://sewingbymoonlight.com/sewn-by-moonlight/
پنجشنبه 10 اسفند 1396 08:21 ب.ظ
bookmarked!! من عاشق وب سایت شما هستم!
جمعه 4 اسفند 1396 07:48 ق.ظ
Right here is the right blog for anyone who wishes to understand this topic.
You understand a whole lot its almost tough to argue with
you (not that I really would want to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject that has been discussed for a long time.

Great stuff, just wonderful!
پنجشنبه 3 اسفند 1396 06:53 ب.ظ
اطلاعات بسیار خوب خوش شانس من در سایت شما به طور تصادفی (stumbleupon) آمد.
من کتاب آن را برای بعد مشخص کردم
پنجشنبه 19 بهمن 1396 09:48 ق.ظ
بخش زیبا از محتوا. من فقط بر روی وب سایت شما و در سرمایه ی سرانجام به این ادعا عادت کردم
من واقعا از حساب وبلاگ خود لذت بردم
پست ها. به هر حال من به فید های شما و حتی دستاوردهای من مشترک خواهم شد
شما به طور مداوم سریع دسترسی پیدا می کنید.
دوشنبه 13 آذر 1396 10:09 ب.ظ
هی، وبلاگ بسیار خوب!
چهارشنبه 8 آذر 1396 12:44 ق.ظ
Heya برای بار اولیه اینجا هستم. من این هیئت را پیدا کردم
من این را پیدا کردم واقعا مفید بود و خیلی کمکم کرد.
من امیدوارم دوباره چیزی را ارائه دهم و به دیگران کمک کنم مثل شما به من کمک کرد.
سه شنبه 7 آذر 1396 01:20 ق.ظ
سایت بسیار معروف شما در اینجا وجود دارد، اما من در مورد اگر شما از هر انجمن گفتگو کاربر که پوشش را می دانستم کنجکاو بود
موضوعات مشابه در این مقاله بحث شده است؟ من واقعا دوست دارم بخشی باشم
از جامعه آنلاین که در آن من می توانم نظرات از دیگر افراد متخصص که به اشتراک گذاری
همان علاقه. اگر شما هر گونه توصیه، لطفا اجازه دهید
من می دانم متشکرم!
جمعه 3 آذر 1396 08:02 ب.ظ
من کمی برای هر مقاله با کیفیت بالا مطالعه کرده ام
یا پست های وبلاگ در این نوع از فضا. کاوش در یاهو در نهایت بر روی این وب سایت خیره شد.
خواندن این اطلاعات بنابراین من خوشحالم که نشان می دهد که من فوق العاده خوب است
احساس عجیب و غریب من به آنچه که من نیاز داشتم رسیدم. من خیلی غیرقابل انکار هستم
مطمئن خواهد شد که این وبسایت را فراموش نکنیم و به طور منظم نگاهی بیندازیم.
سه شنبه 30 آبان 1396 09:28 ب.ظ
بخش جذاب از محتوا. من فقط بر وبلاگ شما تردید کردم
و در پایتخت یونایتد ادعا می کند که من واقعا از پست های وبلاگ خود لذت بردم.
به هر حال من به فید های شما مشترک می شوم و حتی دستاوردهای شما به طور مداوم به سرعت دسترسی پیدا می کند.
پنجشنبه 18 آبان 1396 01:26 ق.ظ
سلام، فقط می خواستم بگویم، من از این پست وبلاگ لذت بردم.
بامزه بود. در حال ارسال پست!
شنبه 13 آبان 1396 11:35 ب.ظ
از وبسایت های مختلف بازدید کردم ولی کیفیت صدا برای آهنگ های صوتی موجود است
در این وب سایت واقعا عالی است.
شنبه 13 آبان 1396 07:44 ب.ظ
یک بحث جالب است که قطعا ارزش اظهار نظر دارد. من اعتقاد دارم که شما باید بیشتر در مورد این موضوع منتشر کنید
ممکن است موضوع تابو باشد اما معمولا مردمی صحبت نمی کنند
در مورد این موضوعات. بعدی! خیلی ممنون
شنبه 13 آبان 1396 12:25 ق.ظ
چه خبر است، وبلاگ شما را بصورت منظم خواندید. طنز آمیز شما
سبک شوخ طبعی است، نگه داشتن کار خوب!
پنجشنبه 11 آبان 1396 02:30 ق.ظ
هیا من برای اولین بار اینجا هستم من این هیئت را پیدا کردم و پیدا کردم
این واقعا مفید است و به من کمک زیادی کرد. امیدوارم چیزی به عقب بر گردیم و کمک کنیم
دیگران مثل من به شما کمک کردند
چهارشنبه 10 آبان 1396 09:04 ب.ظ
مقاله بزرگ! این نوع اطلاعاتی است که وجود دارد
قرار بود در اینترنت پخش شود شرم آور در گوگل
در حال حاضر موقعیت این انتشار بالاتر نیست!
به اینجا بیا تا درباره وبسایت من گفت و گو کنیم. با تشکر از شما =)
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:53 ب.ظ
مقاله بزرگ من با بسیاری از این مسائل هم مواجه هستم..
سه شنبه 9 آبان 1396 06:25 ب.ظ
سلام، پست خنده دار یک مسئله همراه با شما وجود دارد
سایت در اینترنت اکسپلورر، ممکن است این را بررسی کند؟ اینترنت اکسپلورر
هنوز رهبر بازار است و جزء مهمی از افراد دیگر از بین می رود
نوشتن فوق العاده شما به دلیل این مشکل.
سه شنبه 9 آبان 1396 05:10 ب.ظ
اوه خدای من! شخص شگفت انگیز! خیلی ممنون، با این حال من با RSS شما مشکل دارم.

نمی دانم چرا من نمی توانم به آن بپیوندم.

آیا کسی دیگری دارای مسائل مربوط به RSS است؟ کسی که می داند
راه حل شما با مهربانی پاسخ خواهید داد؟ با تشکر!!
دوشنبه 8 آبان 1396 10:49 ب.ظ
آنچه که تا به حال آموخته ام، پاراگراف زیبا و دلگرمی دلپذیر، در اینجا توضیح دادم، من هستم
در واقع با بهره گیری از این.
دوشنبه 20 شهریور 1396 03:20 ق.ظ
من به سادگی نمی توانم وب سایت شما را از بین ببرم
قبل از پیشنهاد اینکه من واقعا اطلاعات استاندارد را دوست داشتم a
شخصی برای مهمانان شما فراهم می کند؟ به طور مداوم به عقب برگرداندن پست های جدید
یکشنبه 19 شهریور 1396 08:04 ب.ظ
شریک زندگی من و من در اینجا وب سایت های مختلف را درهم شکسته و فکر می کردم من ممکن است به عنوان
خوب چیزها را چک کنید من دوست دارم آنچه را که می بینم اکنون دنبال کنم.
به دنبال مرور صفحه وب خود باشید.
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:39 ق.ظ
من شگفت زده هستم، باید بگویم. من به ندرت در وبلاگ قرار می گیرم که هر دو به همان اندازه آموزشی و سرگرم کننده است و اجازه دهید به شما بگویم،
شما روی ناخن ضربه زده اید این مسئله چیزی است که مردم آنقدر کوچک هستند
در مورد هوشمندانه صحبت می کنند من بسیار خوشحالم که به من قول دادم
در این مورد در جستجوی من برای چیزی در مورد این.
یکشنبه 19 شهریور 1396 07:32 ق.ظ
سلام، فقط از طریق وبلاگ خود از طریق Google مطلع شدید و متوجه شدید که واقعا مفید است.
من قصد دارم برزیل مراقب باشم. من سپاسگزار خواهم شد
این را در آینده ادامه دهید خیلی از مردم از نوشتن شما بهره خواهند برد.
به سلامتی!
سه شنبه 17 مرداد 1396 10:21 ق.ظ
Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a
few of the images aren't loading correctly.
I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.
دوشنبه 16 مرداد 1396 10:18 ق.ظ
Good post. I will be facing some of these issues as well..
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : ناصر مسکینی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :